Beijing-turist

Stenfigurernas aveny. © Can Stock Photo Inc. / sCukrov

Minggravarna

Kinesisk soldat

En staty av en krigare. © Can Stock Photo Inc. / Claudine

Tianshou-bergen ligger 50 kilometer nordväst om Beijing. I dalen söder om bergen ligger 13 av de 16 kejsarna från Mingdynastin begravda. Drakbergen och Tigerbergen på var sin sida om dalen håller skadliga vindar borta från kejsarnas sista viloplats. Minggravarna är uppsatt på UNESCO:s världsarvslista.

Den största och bäst bevarade av gravarna är kejsar Yongles grav. En kilometerlång mur omger gravplatsen. Åt öst och väst ligger 16 gravar för de kejserliga konkubiner som begravdes levande tillsammans med kejsaren för att kunna tjäna honom även efter döden.

Minggrav

Minggrav. © Can Stock Photo Inc. / dasar

Grav

I gravkammaren. © Can Stock Photo Inc. / dasar

De flesta bussturer som går till den kinesiska muren vid Badaling gör även ett uppehåll vid Minggravarna.