Beijing-turist

Kinesiska muren norr om Beijing. © www.freeimages.co.uk

Sevärdheter i Peking


Förbjudna staden

Den himmelska fridens port. © Can Stock Photo Inc. / aussie

Den förbjudna staden var kejsarens bostad och arbetsplats fram till revolutionen 1911, då kejsardömet avskaffades. Till den förbjudna staden kommer man genom att passera genom den himmelska fridens port (bilden) som ligger norr om Himmelska fridens torg.Himmelska fridens torg

Tiananmen sett från den Himmelska fridens port. © Can Stock Photo Inc. / devon

Tiananmen, som torget heter på kinesiska, är det till ytan största torget i världen. Det ligger mitt i centrum. Norr om torget ligger den förbjudna staden (kejsarens palats). På den södra delen av torget ligger Maos mausoleum. Vid torgets västra långsida ligger Folkrepubliken Kinas kongress och på den andra sidan ligger Kinas nationalmuseum.Hutonger

Hutong i Beijing

En typisk hutongmur i grått. © Can Stock Photo Inc. / PerseoMedusa

Hutonger är gränder med hus i en våning, vanligen byggda runt en gård och skyddade av murar. De ger en inblick i hur Beijingborna levde i mongolernas huvudstad för 700 år sedan. Många hutonger har rivits och fått ge plats åt moderna bostadsområden. Men det finns en vilja att bevara en del av detta levande kulturarv till eftervärlden.


Tiantan

Himmelens tempel

Hallen för böner om goda skördar Qiniandian. © Can Stock Photo Inc. / aussie

Himmelens tempel, eller Tiantan på kinesiska, användes i forna tider av kejsaren när han skulle ära sina förfäder och be om goda skördar. Nu har man gjort om området till en park som är ett omtyckt utflyktsmål för såväl turister som för Beijingborna själva. Hallen för böner om goda skördar intar en central plats i tempelanläggningen (bilden).


Kinesiska muren

Kinesiska muren

Kinesiska muren norr om Beijing. © Can Stock Photo Inc. / QiangBa

Den kinesiska muren, eller snarare murarna, sträcker sig över ett område från väst till öst om cirka 4,000 kilometer. Efter att mongolernas styre hade krossats 1368 blev det viktigt för den nya Mingdynastin (1368-1644) att skydda sig mot mongolernas angrepp norrifrån. De lade ner stora resurser på att återuppbygga och förbättra muren norr om Beijing.


Minggravarna

Minggravarna

Stora palatsporten Dagongmen. © Can Stock Photo Inc. / Claudine

I en dalgång söder om Tianshou-bergen, 50 kilometer norr om Beijing, ligger 13 kejsare från Ming-dynastin begravda. Efter att ha passerat Stora Palatsporten (bilden), följer en 7 kilometer lång väg kantad av stora statyer som leder fram till en av de mest kända kejsarnas gravar, nämligen kejsar Yongles grav.

Sommarpalatsen

Sommarpalatset

Palatsbyggnader vid Kunmingsjön. © Can Stock Photo Inc. / Windings

Av det gamla sommarpalatset från 1700-talet återstår endast ruiner. Palatset förstördes av brittiska och franska trupper i oktober 1860. Det är nu ett populärt utflyktsmål för en weekend-picknick. Det nya sommarpalatset (bilden) byggdes under slutet av 1800-talet inte lång från det gamla. Det är ett fantatiskt utflyktsmål som man inte bör missa. Den vackra Kunmingsjön upptar två tredjedelar av palatsområdet och ger en känsla av stillhet och harmoni.

Lamatemplet Yonghegong

Lamatempel

Ingången till Yonghegong. © Can Stock Photo Inc. / aussie

I nordöstra Beijing, nära Ditan-parken, ligger det kända och vackra lamatemplet Yonghegong. Templet byggdes 1694 och utgjorde då en del av stadsmuren. Från 1744 till 1960 ansågs templet vara det främsta centret för lamaistisk buddism utanför Tibet.