Beijing-turist

Kungmingsjön och "berget för långt liv" i Nya sommarpalatset. © Can Stock Photo Inc. / WilliamJu

Sommarpalatset

Sommarpalatset är uppsatt på UNESCO:s världsarvslista. Man kan ta sig hit med tunnelbanans linje 4 till stationen Old summer palace. Det finns dock mer att se vid nya sommarpalatset. Hit tar man sig genom att åka någon station längre till Beigongmen för att komma till Nya sommarpalatsets norra port eller till stationen Xiyuan för att komma till den östra porten. Jag rekommenderar den norra porten som ingång och den östra som utgång. Köp gärna en "handmålad karta" över sommarpalatset av någon av de talrika försäljarna. Här finns alla byggnader naturtroget återgivna på kartan.

Gamla sommarpalatset

Det ursprungliga sommarpalatset skapades mella 1750 och 1764 av kejsaren Qianlong (1736-95).Han kallade sitt verk Yuanmingyuan, vilket kan översättas med Perfekta renhetens trädgård. Medan man i Europa var fascinerade av Kina vid den här tiden och ägnade sig åt vad en del kallade "kineserier", dvs. byggde eller tillverkade saker i kinesisk stil, så ägnade sig kejsar Qianlong åt "europeerier". Han lät uppföra palats i europeisk stil i den nordöstra delen av sitt älskade sommarpalats. Men trädgården är i typisk kinesisk stil. Kejsaren åkte på flera resor till kända trädgårdsstäder i södra Kina för att få inspiration. "Sommarpalatset" är en något missvisande beteckning eftersom kejsarfamiljen tillbringade större delen av året här ute. Det var bara under vintern man bodde i den Förbjudna staden inne i Beijing.

Ruiner av gamla sommarpalatset. © Can Stock Photo Inc. / WilliamJu

Engelska och franska trupper förstörde det gamla sommarpalatset år 1860 vid slutet av det andra opiumkriget. Större delen av byggnaderna var av trä och brändes ner. Ruinerna man fortfarande kan se härrör från de palats som byggts i sten enligt europeisk förebild. Yuanmingyuan är i dag ett populärt utflyktsmål för en picknick.

Nya sommarpalatset

Mellan 1886 och 1895 lät kejsaren Guangxu uppföra ett nytt sommarpalats inte långt ifrån det gamla åt sin faster änkekejsarinnanCixi. Det nya palatset kallades Yiheyuan, som skulle kunna översättas med trädgården av kultiverad harmoni. Parken domineras av Kunming-sjön, som täcker två tredjedelar av området. Bakom palatset reser sig en 60 meter hög konstgjord kulle kallad Wanshoushan eller berget för långt liv. Här finns också en imponerande åttkantig pagod (bilden nedan och bilden högst upp på denna sida).

Pagod

Pagoden för Buddhistisk dygd. © Can Stock Photo Inc. / Seamartini

Marmorbåt

Marmorbåten och en båt med turister. © Can Stock Photo Inc. / aglucks

En del av de medel som skulle ha använts till att modernisera den kinesiska flottan gick i stället till byggandet av det nya sommarpalatset. Åtminstone en "båt" lyckades man trots allt restaurera, men den var av marmor! (bilden ovan)

Promenadvägar med tak är ett inte ovanligt inslag i kinesisk trädgårdskonst. I Yiheyuan finns en täckt promenadväg som är hela 728 meter lång (bilden nedan). När man går genom promenadvägen kan man beundra över 10,000 målningar med motiv från välkända legender, Kinas historia eller scener från klassiska kinesiska verk.

Galleri

Den långa gången. © Can Stock Photo Inc. / rssfhs